25 Aprilie 2014, Zi plina la Oslo pentru Asociatia „O Sansa pentru Viitor”

Ziua a treia a proiectului de mobilitate “Mobilitate pentru Egalitate” s-a materializat prin interacţionarea cu reprezentanţii a trei organizaţii:

1. Direcţia Copilului şi a Familiei din Oslo (Barne-og familieetaten, Oslo Kommune);

2. Forumul pentru Femei şi Dezvoltare (FOKUS);

3.  Asociația Adăpostul Femeilor (Women’s Shelter).

1. Direcţia Copilului şi a Familiei din Oslo – Barne-og familieetaten, Oslo Kommune

În cadrul discuției pe care reprezentanţii OSPV au purtat-o cu domnul Dan Kalleson aceștia au primit informații cu privire la structura clar definită a instituţiei, care înglobează şi un departament ce se ocupă cu instruirea personalului din cadrul Protecţiei Copilului şi a alor instituţii pentru ca aceştia să obţină abilităţi în identificarea semnelor violenţei domestice. Totodată, reprezentanţii acestei direcţii educă în sensul adoptării unui comportament care să ajute în procesul de soluţionare ale unor astfel de cazuri, în care minorii sunt implicaţi.

2. Formul pentru Femei şi Dezvoltare (FOKUS -  Forum for Women and Development)

Întrevederea cu reprezentantul FOKUS (Forum for Women and Development), Anton Popic a reprezentat un moment important în atingerea obiectivelor stabilite de către Asociaţia “O Şansă pentru Viitor”. Astfel, în cadrul întrevederii am descoperit că ONG-ul a mai avut activităţi ce vizează violenţa domestică în România cu Asociaţia Femeilor Sibiu. FOKUS a contribuit la susţinerea unui adăpost destinat femeilor victime ale violenţei domestice.

În prezent, FOKUS îşi concentrează acţiunile în zone din Asia, Africa şi America de Sud, însă acţionează ca o umbrelă pentru o serie de asociaţii care lucrează în vederea capacitării femeii. Cu scopul de a consolida proiectul pe care urmează să îl depunem ca o aplicaţie a Rundei a II-a a Fondului ONG gestionat de către FDSC, am primit materiale realizate de către FOKUS.

Domnul Popic ne-a pus în legătură cu doamna Lone Alice Johansen, reprezentant al Women’s Shelter, o organizaţie care coordonează toate adăposturile pentru victimele violenţei domestice din Norvegia constituite ca o iniţiativă a societăţii civile.

Modul de finanţare FOKUS se relizează prin accesarea de fonduri publice Norvegiene şi ale altor state pentru a desfăşura activităţi în afara Europei.

În cadrul întâlnirii, am interacţionat şi cu alţi reprezentanţi FOKUS, şi anume Jon Rian şi Sissel Thorsdalen care ne-au îndrumat spre alte ong-uri, membre ale formaţiunii FOKUS. Astfel, vom lua legătura cu persoanele recomandate pentru a putea pune la punct un proiect fezabil şi complet pentru viitor.

3. Asociaţia Adăpostul Femeilor – Women’s Shelter

Am iniţiat un dialog care a avut la bază transmiterea de informaţii cu privire la primele iniţiative norvegiene de constitutire a unor astfel de centre de adăpost.

În primul rand, voinţa societăţii civile a dus la crearea de centre izolate, care, ca urmare a constituirii Women’s Shelter, au devenit interconectate. Principala problemă cu care s-au confruntat a fost nerecunoaşterea existenţei violenţei de gen sau domestice ca urmare a atingerii egalităţii de şanse. În România, această nerecunoaştere se referă la discriminarea de gen.

Eficenţa acestor centre se datorează şi bunei relaţii pe care acestea o au cu autorităţile publice, în special cu Poliţia. Trebuie avut în vedere că aceste adăposturi nu asigură servicii ce ţin de sănătate fizică, ci doar de cea psihică, însă ei pot recomanda şi direcţiona victimele violenţei domestice acelor unităţi spitaliceşti cu care au parteneriat. Timpul maxim de găzduire în adăposturi este de trei luni, iar femeile pot veni cu copiii lor cu intenţia de a-i apăra de violenţa domestică. Un minus este datorat lipsei resurselor umane, întreg centrul fiind coordonat de doar două persoane.

Așa cum am evidențiat în articolele anterioare, există o subfinanţare a mediului asociativ care generează şi lipsa resurselor umane şi pe cale de consecinţă, incapacitatea organizaţiilor de a susţine parteneriate cu ţările beneficiare ale granturilor SEE. Ca atare, cu niciuna dintre cele trei organizaţii nu am reuşit să concretizăm un parteneriat, însă considerăm că deschiderea dialogului între Asociaţia „O Şansă pentru Viitor” şi aceste entităţi este un prim pas spre capacitarea acestora în a acorda sprijin şi consiliere în ceea ce priveşte intenţia noastră de a depune un proiect pentru Runda a II-a a Fondului ONG din cadrul EEA Grants, fond gestionat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Astfel, în cadrul acestei linii de finanţare Asociaţia „O Şansă pentru Viitor” va propune către finanţare proiectul „Există Şansă după Violenţă” care se adresează femeilor victime ale violenţei domestice şi de gen şi în cadrul căruia vom acorda consultanţă juridică grupului ţintă.

Mobilitate pentru Egalitate

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG România, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.