Bucurestiul apreciaza arta? cARavana TA la raport!

Asociația O Șansă Pentru Viitor, în parteneriat cu Administrația Fondului Cultural Național, Teatrul Masca și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a organizat astăzi, 31 iulie 2013 evenimentul de prezentare a raportului final “Bucureștiul apreciază arta?”, ultima etapa a proiectului cultural cARavana TA.Prezentarea s-a desfășurat la Biblioteca Muzeului Național al Ţăranului Român începând cu ora 10.00.

Proiectul cultural Caravana Ta a avut ca obiective crearea unui suport educaţional potrivit, prin intermediul artei plastice şi al spectacolului de teatru, în vederea dezvoltării aptitudinilor si talentelor celor mici, precum şi facilitarea acccesul unui număr cât mai mare de persoane la manifestări culturale.

În cadrul celor patru ateliere gratuite pentru elevi – dans, pictură, teatru şi olărit au participat 120 de elevi din București și Ilfov. Acestea au constituit pentru noi ocazii de a confirma necesitatea abordării non-formale a educaţiei, în ideea descoperirii personalităţii copilului şi a conturării viitoarei profesii.

Simultan desfăşurarii atelierelor de creatie, pe străzile Bucureştiului a circulat caravana culturală pe patru roţi, care a pornit de la necesitatea de a aduce actul de cultură mai aproape de bucureşteni.

În perioada de desfășurarea a proiectului au fost distibuite câte patru broșuri tematice despre dans, pictură, teatru și olărit în care am subliniat modul în care aceste discipline contribuie la educația copiilor și adulților. Aceste informații au ajuns către aproximativ 1200 de locuitori ai Capitalei.

De asemenea, un alt punct de informare a fost platforma on-line www.caravanata.ospv.ro lansată pe 1 mai 2013. Cu ajutorul acesteia am făcut posibilă înscrierea participanților și informarea celor interesați despre activitățile aferente proiectului.

Raportul final se doreşte a fi un indicator fidel al nevoii de artă şi spectacol în capitala României şi lansează obiective pentru viitoare campanii de informare culturală.

La eveniment au participat Virgil Nitulescu – director MNȚR, Daniel Mălăelea - inspector general adjunct ISMB, Bogdan Antohe – preşedinte OSPV, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi ai studenţilor şi elevilor bucureşteni.

Inspectorul general adjunct al ISMB, Daniel Mălăelea, consideră că lipsa finanţării reprezintă principala problemă a realizării unor activităţi extrașcolare, precum cele pe care le-am organizat cu prilejul desfășurării proiectului cultural cARavana TA.

Directorul MNŢR, Virgil Niţulescu, a subliniat nevoia de colaborare între instituții şi organizaţiile neguvernamentale pentru promovarea și implementarea unor astfel de proiecte culturale sau sportive cu scopul de a încuraja educația non-formală și talentul creativ al tinerilor elevi. De asemenea, aceasta a vorbit despre o redefinire a conceptului de ”muzeu”, care astăzi nu mai poate însemna doar un spațiu destinat expunerii unor opere de artă. Acest gen de instituții trebuie să interacționeze constant cu publicul căruia i se adresează și să conceapă noi modele prin care sa își dobândească statutul de spațiu cultural.

În cele ce urmează vă invităm să parcurgeți Raportul final al proiectului cARavana TA prezentat în cadrul dezbaterii ”Bucureștiul apreciază arta?” și cele patru broșuri tematice.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.