Cursul “Metode Alternative de Solutionare a Conflictelor: Negocierea si Medierea”

Mai jos veți regăsi oferta de curs de Metode Alternative de Soluţionare a Conflictelor: Negocierea şi Medierea, detaliile organizatorice referitoare la organizarea cursului, precum și oferta privind costul de participare la curs, care pentru angajații firmei/ instituţiei dumneavoastră este de 300 lei, reducerea faţă de costul normal de participare la curs fiind de 200 lei.
Cursurile se vor desfăşura în data de 24 august 2012, între orele 09:00 – 17:00, la adresa sediului Human Toolkit situat în Bucureşti, Str. Vulturilor, nr. 18-18A, parter, sector 3. Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie până la data de 22 august 2012 la datele de contact existente la finalul prezentării.

Cunoscând necesitatea oricărui profesionist de dezvoltare continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor precum şi necesitatea rezolvării mai rapide a disputelor, Human Toolkit şi-a stabilit ca unul din principalele obiective, formarea în domeniile comunicării, negocierii, medierii şi nu numai, şi dezvoltarea unui sistem de rezolvare alternativă a disputelor care să ducă la reducerea costurilor şi a timpului necesar pentru soluţionarea conflictelor.

Cursul Metode Alternative de Soluţionare a Conflictelor: Negocierea şi Medierea este împărţit în capitole informative cheie sau “sesiuni”, al căror scop este dezvoltarea unei anumite abilităţi sau furnizarea anumitor informaţii şi cunoştinţe. La începutul fiecărei sesiuni, sunt detaliate obiectivele acesteia. Ele vor permite participanţilor să realizeze o auto-verificare a competenţei şi îi vor ghida în solicitarea de explicaţii suplimentare, dacă este cazul.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele în domeniul prevenirii şi managementului crizelose şi se bazează pe importanţa dialogului, urmărind capacitarea persoanelor în direcţia utilizării metodelor alternative de soluţionare a conflictelor. Negocierea contractelor şi medierea situaţiilor conflictuale reprezintă soluţia firmei/instituţiei dumneavoastre de a evita sălile de judecată, de a reduce timpul de soluţionare şi de a reduce costurile aferente. Pornind de la identificarea conflictului şi a specificităţii lui, veti putea găsi alternativea potrivită, utilizând tehnicile necesare pentru aplanarea lui.

Subiectele abordate

După participare la acest curs, participanţii vor fi avut posibilitatea sa deprindă şi/sau să dezvolte cunoştinţele pe care să le aplice în cadrul organizaţiei referitoare la:

  • Ce este conflictul
  • Tipuri de conflicte
  • Stiluri de răspuns la conflicte
  • Negociere
  • Mediere
  • Elemente de analiză şi dinamică a conflictelor
  • Comunicare
  • Bariere în comunicare
  • Reguli în conflict
  • Construirea unui climat de cooperare internă în cadrul organizaţiei.
Cursul Metode Alternative de Soluţionare a Conflictelor: Negocierea şi Medierea este o sesiune de formare continua interactivă care se va desfăşura pe o perioada de o zi, programul de curs zilnic fiind de 8 ore (inclusiv pauze).
Această propunere nu este finală şi poate suferi modificări avîndu-se în vedere nevoile firmei/ instituţiei dumneavoastră.
Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să ne contactați.

ALEXANDRA BOGDAN
Telefon: 0729.806.313

E-mail: alexandra.bogdan@ospv.ro

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.