Decizii ale Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentar

Avand in vedere preocuparea noastra privind desfasurarea corecta a proceselor electorale deschidem o serie de articole menite sa informeze si sa clarfice aspecte ce tin de deciziile pe care BEC le adopta in aceasta perioada, in vederea desfasurarii alegerilor europarlamentare.

Decizia nr.1 (3.03.2014)

Prin Decizia nr.1 a Biroului Electoral Central pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul Europena din anul 2014 se respinge Protocolul de constituire a alianţei electorale dintre Partidul Social Democrat, Partidul Conservator şi Uniunea Naţională pentru progresul României, ce se numeşte „Uniunea Social Democrată”, întrucât această denumire a mai fost folosită de o alianţă la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 1996, nemaiexistând posibilitatea reutilizării ei.

Decizia nr.2 (4.03.2014)

Prin această decizie se stabilesc termenele pentru realizarea acţiunilor privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014.Acestea sunt cele prevăzute în Programul calendaristic aprobat prin HG nr.80/2014 şi se consideră împlinite la datele menţionate în acest calendar.

Decizia nr.3 (4.03.2014)

Prin această decizie, Biroul Electoral Central admite protocolul de constituire a alianţei electorale „Alianţa Naţională a Agricultorilor”.Această alianţă are în compunere Partidul „Mişcarea Agricultorilor din România” (MAR) şi Uniunea Democrată Română (UDR), părţi ce sunt înscrise în Registrul partidelor politice.

Decizia nr.4 (5.03.2014)

Prin intermediul acestei decizii se stabilesc documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi în vederea admiterii candidaturilor.Se vor depune câte patru dosare până cel târziu 26 martie 2014.

Primul dosar cuprinde:

-un exemplar original al listei candidaţilor semnată de conducerea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoane împuternicite în mod expres pentru a le semna;

-câte o copie simplă a actului de identitate al fiecărui candidat;

-câte un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru fiecare candidat;

-câte un exemplar original al declaraţiei de avere şi de interese pentru fiecare candidat;

-câte un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, pentru fiecare candidat născut înainte de data de 23 decembrie 1973;

-pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original,conform modelului pentru aprobarea modelului cererii de înscriere pe listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Al doilea dosar trebuie să cuprindă:

· câte o copie simplă a documentelor:

-exemplar original al listei candidaţilor semnată de conducerea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoane împuternicite în mod expres pentru a le semna;

- un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru fiecare candidat;

· câte un exemplar original al documentelor:

-câte un exemplar original al declaraţiei de avere şi de interese pentru fiecare candidat;

-câte un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, pentru fiecare candidat născut înainte de data de 23 decembrie 1973;

-pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original,conform modelului pentru aprobarea modelului cererii de înscriere pe listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă câte o copie simplă de pe: exemplarul original al listei candidaţilor semnată de conducerea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoane împuternicite în mod expres pentru a le semna; exemplarul original al declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru fiecare candidat.

Fiecare dosar va fi însoţit de un opis al documentelor existente în acesta.Primul şi al doilea dosar se păstreză de către Biroul Electoral Central.Al treilea şi al patrulea dosar se restituie depunătorului, certificate de preşedintele Biroului Electoral Central prin semnătură şi aplicarea ştampilei.Odată cu depunerea acestor dosare se depun într-un singur exemplar original şi listele de susţinători.

Pentru admiterea candidaturilor independete la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, candidaţii independenţi trebuie să depună la Biroul Electoral Central, până cel târziu în data de 26 martie,patru dosare.

Primul dosar trebuie să cuprindă:

-un exemplar original al cererii de admiterea a candidaturii independente

-o copie simplă a actului de indentitate al candidatului independet

-un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii

-un exenplar original al declaraţiei de avere şi de interese

-un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere ân sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în cazul în care candidatul independent a fost născut înainte de data de 23 decembrie 1973

-pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original.

Al doilea dosar trebuie să cuprindă:

· câte o copie simplă a documentelor:

-un exemplar original al cererii de admiterea a candidaturii independente

-un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii

· câte un exemplar original al documentelor:

-un exenplar original al declaraţiei de avere şi de interese

-un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere ân sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în cazul în care candidatul independent a fost născut înainte de data de 23 decembrie 1973

-pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original.

Al treilea şi al patrulea dosar trebuie să cuprindă câte o copie simplă de pe: un exemplar original al cererii de admiterea a candidaturii independente; un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii.

Fiecare dosar va fi însoţit de un opis al documentelor existente în acesta.Primul şi al doilea dosar se păstrează de Biroul Electoral Central.Al treilea şi al patrulea dosar se restituie depunătorului, certificate de preşedintele Biroului Electoral Central prin semnătură şi aplicarea ştampilei.Odată cu depunerea acestor dosare, candidaţii independenţi vor depune şi listele de susţinători.

Decizia nr.5 (5.03.2014)

Prin această decizie se admite protocolul de constituire a alianţei electorale „Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC”.Această alianţă este compusă din: Partidul Social Democrat, Partidul Conservator şi Uniune Naţională pentru progresul României.

Decizia nr.6 (6.03.2014)

Partidul România Mare, sub semnătura domnului Gheorghe Funar, asolicitat îndreptrea erorii materiale intervenite în completarea Biroului Electoral Central cu un reprezentant al Partidului România Mare şi înlocuirea din Biroul Electoral Central a doamnei Banu-Untaru Adelaida Vichi cu doamna Nicoară Alina Diana.Totodată, petentul a mai solicitat Biroului Electoral Central înlocuirea reprezentatului Partidului România Mare, arătând faptul că eurodeputatul Corneliu Vadim Tudor nu mai este memrbu al Partidului România Mare din data de 27 iulie 2013.Partidul România Mare a comuicat faptul că reprezentantul său în Biroul Electoral Central este doamna Banu-Untaru Adelaida-Vichi.

Ca urmare a analizării menţiunilor privind Partidul România Mare, înscrise în Registrul Partidelor Politice, s-a constatat faptul că preşedintele partidului este domnul Corneliu Vadim Tudor, acesta fiind cel în drept să reprezinte Partidul România Mare în relaţia cu Biroul Electoral Central.

În data de 3 martie 2014,Biroul Electoral Central a lut act de contestaţia formulată de Partidul România Mare,prin reprezentant Ioan Bâldea, împotriva desemnării doamenei Banu-Untaru Adelaida-Vichi ca reprezentant al Partidului în cauză, depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins ca inadmisibilă contestaţia menţionată.

Pe baza celor prezentate anterior, Biroul Electoral Central respinge întâmpinarea şi cererile privind modalitatea de formare şi componenţa Biroului Electoral Central formulate de Partidul România Mare.

Decizia nr.7(10.03.2014)

Prin intermediul acestei decizii se aprobă denumirea fiecărui biroul electoral judeţean, a fiecărui birou electoral al sectorului municipiului Bucureşti si a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014,potrivit anexei cuprinse în această decizie.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.