Directionati 2% catre Asociatia “O Sansa pentru Viitor”

Asociaţia “O Şansă pentru Viitor”, înfiinţată în anul 2008, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, non-guvernamentală, non-profit, cu beneficiu public, organizată potrivit prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000. Asociaţia este constituită pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Bucureşti, Str.  Prof. Dr. Anibal Teohari nr. 22 sector 5, fiind înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti cu nr. 71/07.08.2008, Cod de identificare fiscală nr. 24184350 şi cont bancar nr.: RO78RZBR0000060010701096, deschis la Raiffeisen Bank, Piaţa Romană. Reprezentantul legal al Asociaţiei este d-ra. Mara Daniela Calista, în calitate de Preşedinte.

Vă reamintim faptul că în fiecare an, conform prevederilor Codului Fiscal, puteţi dispune direcţionarea unei sume de 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul precedent, către o organizaţie neguvernamentală.

Încă din momentul înfiinţării sale, asociaţia „O Şansă pentru Viitor” a organizat numeroase evenimente pe teme sociale, juridice şi sportive. Implicarea membrilor voluntari ai acestei asociaţii a făcut posibil ca sute de copii să beneficieze de donaţii de carte şi momente de bucurie, prin intermediul acţiunilor realizate. Asociaţia noastră a fost una dintre organizaţiile pioniere care au militat pentru utilizarea bicicletei ca mijloc alternativ de deplasare pe străzile Bucureştiului şi un stil de viaţă sănătos, organizând anual, în acest scop, marşurile bicicliştilor din seria Burta Jos. Totodată, Asociaţia noastră este activă şi în sfera civică, devenind, prin numeroase seminarii şi dezbateri organizate, una dintre cele mai importante organizaţii care promovează medierea şi mijloacele alternative de soluţionare a disputelor, ca soluţii la sistemul judiciar românesc.

Pentru informarea dumneavoastră, vă rugăm să găsiţi ataşat raportul de activitate al Asociaţiei O Şansă pentru Viitor, din perioada 2008 – 2011.

În concluzie, avand în vedere activitatea intensă a asociaţiei noastre, nevoia de finanţare a proiectelor, precum şi facilitatea oferită de Codul Fiscal, vă invităm să ne susţineţi prin redirecţionarea a 2% din impozitul rezultat din veniturile obţinute în anul 2011.


Ce aveţi de făcut este foarte simplu, urmând paşii de mai jos:

1) Consultaţi prezentarea ataşată a asociaţiei noastre care include şi proiectele asociaţiei din anii anteriori;

2) Completaţi declaraţia ataşată (declaraţia 230 pentru venituri din salarii sau declaraţia 200 pentru alte categorii de venituri) cu datele dumneavoastră (nume, domiciliul din cartea de identitate) şi cu următoarele date ale asociaţiei:
* “Denumire entitate nonprofit”: Asociaţia „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”;
* “Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult”: 24184350
* “Cont bancar (IBAN) al instituţiei non-profit”:  RO78RZBR0000060010701096;

3) Semnaţi declaraţia;

4) Solicitaţi angajatorului Fişa fiscală;

5) Ne transmiteţi declaraţia completată conform paşilor de mai sus, împreună cu o copie după fişa fiscală, pentru a ne ocupa noi de înregistrarea acesteia la administraţia financiară.

Pentru orice probleme sau nelămuriri, ne puteţi contacta la adresa de mail office@ospv.ro sau direct pe preşedintele asociaţiei, dra. Mara Calista, telefon 0722.511.613, mara.calista@ospv.ro.

Cu mulţumiri,

Asociaţia “O Şansă pentru Viitor”

Raport de activitate Raport de activitati 2011 – Asociatia O sansa pentru viitor

Declaratia 200: D200_2011_v100 (2)

Declaratia 230 dec_230_2012

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.