Diversitate si multiculturalism in Bucuresti

Astăzi a apărut primul număr al revistei “Diversitate şi multiculturalism în Bucureşti”. Proiectul editorial este realizat cu sprijinul şi finanţarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Publicația  își propune să promoveze pluralitatea culturală, ca tradiție și realitate contemporană. Revista elaborată susține persoanele ce aparțin minorităților naționale din București și încurajează dezvoltarea etnică, lingvistică și religioasă a acestor minorități.
Prin articolele realizate dorim să stabilim conexiuni între diversele etnii și să încurajăm colaborarea cu majoritatea, în vederea evitării diferendelor. Totodată, considerăm că prin eforturile noastre redacționale se vor materializa creșterea gradului de înțelegere a distincțiilor stabilite pe criterii de religie, limbă, etnie sau tradiții, prin încurajarea atât a unității, cât și a diverisității.
Unele minorități se confruntă zilnic cu prejudecățile societății contemporane, încercând să înlăture stereotipurile.
Tocmai aceste prejudecăți și șabloane ale căror victime sunt minoritățile sunt cele care, în final, duc la discriminare. Considerăm cunoașterea reciprocă a tradițiilor și colaborarea între majoritate și minorități ca fiind de importanță maximă în lupta cu fenomenul discriminării. Ne dorim astfel să creștem gradul de receptivitate și toleranță în rândul societății civile față de tradițiile și obiceiurile minorităților.
Vă propunem, în esență, o revistă în patru numere, care să acopere întreaga problematică a statutului de minoritar. Primul număr, îl dedicăm reperelor istorice și culturale ale etniilor reprezentative, rezultat al statisticilor relevate de referendum – evrei, arabi, lipoveni, tigani, armeni, aromâni, bulgari, italieni, maghiari si turci. Cel de-al doilea, este dedicat legislației aferente minorităților, număr în care vom putea face individual o analiza a felului în care fiecare minoritate în parte și-a urmărit interesele și le-a conferit și statut de lege. Următorul număr, poate că îl veți considera și cea mai incitantă lectură, va descrie evenimente, rituri si tradiții, unele cu rădăcini preistorice în formarea tuturor acestor comunități. Ultimul număr al revistei va cuprinde interviuri cu personalități de marcă ale minorităților.
Puteţi vizualiza coperta primului număr accesând pagina noastră de Facebook.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.