Prostitutia, intre lege si tocmeala

Proiectul “Mobilitate pentru egalitate” a făcut posibilă întrevederea între reprezentații OSPV și ai instituției Pro Sentret pe data de 24 Aprilie 2014. Intalnirea s-a axat in principal pe deschiderea dialogului intre cele două organizații. Pro Sentret, prin președintele Bjørg Norli și prin reprezentantul de disciplină Camila Hammergren au vorbit despre specificul organizației care face parte din categoria instițutiilor publice finanțate de către municipalitate. Aceasta are ca obiectiv protejarea și apărarea drepturilor vânzătorilor de servicii sexuale, în contextul în care în Norvegia există o lege care reglementează vânzarea de servicii sexuale, în sensul în care vânzătorul este protejat, însă cumpărătorul este sancționat conform normelor în vigoare.

Reprezentații OSPV au reușit să identifice elementele comune între cele doua entități și anume violența bazată pe gen și nevoia de consiliere juridică pentru persoanele victime ale acestui tip de violență.

Pro Sentert are legatură cu mediul asociativ din Romania, întrucât deruleaza deja un proiect finanțat de granturile SEE cu o organizație românească.

Ca și celelalte asociatii norvegiene, Pro Sentert resminte lipsa resurselor umane și a celor financiare pentru a susține mai multe parteneriate cu solicitanții EEA Grants.

Pro Sentert asigură următoarele servicii: asistenţă medicală şi psihologică, asistenţă juridică şi intermediază legătura cu autorităţile sanitare pentru cazuri mai grave. Confidenţialitatea este principiul după care această entitate funcţionează.

Nu au un parteneriat stabil cu Poliţia pentru a încuraja victimele violenţei de gen să găsească în această entitate sprijin. Anul trecut au avut 1200 persoane care au apelat la serviciile gratuite asigurate de către Pro Sentret. În vederea asigurării unui flux de informații valoroase pentru proiectele pe care OSPV dorește să le implementeze, reprezentații Pro Sentret au explicat procedura prin care ei pun la dispoziţie serviciile celor care sunt interesaţi.  Grupul ţintă căruia se adresează este reprezentat de vânzătorul de servicii sexuale indiferent de gen, vârstă, naţionalitate, etnie etc.

Pentru mai multe informații, îi sfătuim pe cei interesați fie să ne contacteze, fie să acceseze această broșură.

Nu am concretizat momentan un parteneriat cu Pro Sentret, deoarece după cum am menţionat anterior instituţia norvegiană derulează deja un proiect în parteneriat cu o organizaţie românescă şi nu dispun de resursele umane necesare derulării unui proiect de amplitudintea celui propus de noi, în speţă « Există Şansă după violenţă ». Aceasta va fi propus spre finanţare în Runda a II-a a Fondului ONG din cadrul EEA Grants, fond gestionat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, şi va fi destinat femeilor victime ale violenţei domestice şi de gen.

Mobilitate pentru Egalitate

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG România, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.