Relatia dintre stat si organizatii neguvernamentale – o practica previzibila?

ONG-urile?


Organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) sunt structure instutuţionalizate de natură privată, cu sau fără personalitate juridică, independente în raport cu orice altă persoana juridică. Acestea au ca scop satisfacerea unei nevoi sociale, nu urmăresc accesul la puterea politică şi nu practică prozelitismul religios.
ONG in Romania

În România sunt peste 60.000 de organizaţii nenguvernamentale din care peste 26 000 sunt active.
Politica statului privind ONG

Obiectul  politicii  statului  privind ONG defineşte relaţiile dintre  stat şi organizaţiile
Asociere în procesul de elaborare de politici sau decizii publice; neguvernamentale. Aceste relaţii pot lua forma următoarelor acţiuni:
 • Alocare de resurse publice atât în mod direct (granturi, subvenţii, etc.), cât şi în mod indirect (scutiri de taxe şi impozite etc.) ;
 • Implementare de politici publice.

Proiect de elaborare a politicilor publice naţionale privind ONG
Istoricul proiectului

 • Anii ‘90 – parteneriatul AP-ONG -> politici publice privind ONG ;
 • 2004 – « concept paper » : elaborarea de o manieră participativă a politicii statului privind ONG ;
 • 2006 – conferinţa internaţională Johns Hopkins ;
 • 2007 – subiect la Forumul Naţional ONG ;
 • 2011   –  aplicaţie   PODCA   (Programul   Operaţional   Dezvoltarea Capacităţii Administrative) ;
 • 2013 – demararea activităţilor proiectului.
Acordul ComPact (Marea Britanie)

ComPact (community pact) este un acord încheiat în 1998 în Marea Britanie, între Guvern şi sectorul non-profit prin care s-a stabilit modul de lucru care să îmbunătăţească relaţiile dintre părţi în avantajul lor reciproc.
Conţinutul acordului acoperă teme cum sunt implicarea în elaborarea de politici publice, proiectarea şi furnizarea de servicii publice, finanţare, promovarea egalităţii şi întărirea independenţei etc.
Acorduri de tip Compact au fost semnate şi în alte ţări printre care :
 • Estonia – « Conceptul de Dezvoltare a Societăţii Civile Estoniene » (EKAK), aprobat de Parlament în 12 decembrie 2002 ;
 • Croatia – « Programul Naţional pentru Cooperarea dintre Guvernul Republicii Croate şi Sectorul Civil Croat », aprobat de Parlament în decembrie 2000 ;
 • Canada – « Accord », aprobat de Ministerul de conducere şi semnat de Primul Ministru şi de reprezentanţii OSC 5 în decembrie 2001.

Acordul Compact reprezintă modelul în baza căruia a fost elaborat proiectul de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România.
Politica Guvernului Romaniei privind relatiile cu ONG
Guvernul Romaniei a lansat un proiect de politică publică privind relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale ce cuprinde :

 • Inventarul elementelor de reglementare şi structurare pe care statul şi le-a asumat până în prezent în gestionarea relaţiei cu ONG-urile. Inventarul acestor elemente face referire la următoarele tipuri de reglementări şi structuri  care există în practică actuala şi care nu există în practica actuala ;
 • Planul de implementare aferent.

1 Constantinescu, Ştefan, Atlasul economiei sociale din România. Ediţia 2012, Institutul de Economie Socială, Bucureşti.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Comments are closed.