Tag Archives: conflict
Am dezbatut solutionarea conflictelor in mediul online

Am dezbatut solutionarea conflictelor in mediul online

În primul rând trebuie să clarificăm ce înseamă soluționarea online a litigiilor. Aceasta este o ramură de soluționare a conflictelor care utilizează tehnologia. Metodele care pot fi implementate online sunt: negocierea, medierea şi arbitrajul sau o combinație a celor trei.
În practică, este dificil a oferi o definiție autonomă a conceptului având în vedere ritmul schimbărilor [...]

Read more
Conflict Management

Conflict Management

În data de 3 august 2012, a avut loc cursul „ Conflict Management” organizat de Human Toolkit.
Obiectivul principal al cursului a fost acela de a oferi celor 45  participanţi noţiuni de management al conflictului. Acest demers se vrea a fi o metodă alternativă de rezolvare a diferendelor ce pot apărea în cadrul instituţiilor şi nu [...]

Read more
Cursul Conflict Management organizat de Human Toolikt

Cursul Conflict Management organizat de Human Toolikt

Cunoscând necesitatea oricărui profesionist de dezvoltare continuă a cunoștințelor și abilităților precum și necesitatea rezolvării mai rapide a disputelor, Human Toolkit și-a stabilit ca unul din principalele obiective, formarea în domeniile comunicării, negocierii,  medierii și nu numai, și dezvoltarea unui sistem de rezolvare alternativă a disputelor care să ducă la reducerea costurilor și a timpului [...]

Read more